Languages

Languages TEACHERS

IB FIL A: Detalyadong Pagaaral (Detailed Study)

Comment 0

Ang aralin sa ikalawang taon ng IB Fil A ay nakatuon sa detalyadong pagaaral (Detailed Study) ng 3 uri ng akda: maikling kwento, tula, at nobela.

Sa pagbubukas ng panibagong taong panuruan, ang IB Filipino A Literature ay nagbibigay pugay sa isa sa mga makatang bagaman kilala sa kaniyang kapanahunan ay hindi naman gaanong nabigyang-pansin: si Ildefonso Santos (1897-1984).  Sa kanyang koleksyon ng mga tula Sa Tabi ng Dagat (Ateneo University Press), ang pagsusuri ay nakabatay sa mga aparatong pampanitikan (literary apparatus) na ginamit ni Santos upang mas patingkarin ang tema ng kanyang sulatin.

sa tabi ng dagat

 

Isa sa mahalagang paghahanda para sa komentaryo at diskusyon (interactive oral commentary and discussion ) ay ang anotasyon.  Dito’y mas nabibigyan ng tuon ang mga mahahalagang salita at istilo ng awtor upang mas maging madali ang pagsuri ng tema.

Dahil Sa Ganda Mo

Bukod kay Santos, ang unang semestre ay nakalaan sa pagtalakay ng mga maikling kwento ni Genoveva Edroza-Matute at nobelang “Isang Milyong Piso” ni Macario Pineda.

isang milyong piso matute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • http://www.deped.gov.ph/