.

.

1 BU Otantik Antik YAHUDİ SAVAŞI vs ROMALILAR 67AD Histo Pruta Ch F NGC

1 BU Otantik Antik YAHUDİ SAVAŞI vs ROMALILAR 67AD Histo Pruta Ch F NGC

Ürün Puanı:

₺ 1436.40
Ödenebilirlik
Emre için müsait

Dünyaca ünlü antik sikke Hendin 661 (3. Baskı) Sertifikası ile Orijinallik Sertifikası ve Ömür Boyu Orijinallik Garantisi sağlanmıştır : NGC Ancients Ch F 5872970-143geniş ağız kenarlı ve iki kulplu Yahudi Amforası; 2. Yıl için İbranice yazıtın etrafında.Bir dalda asma yaprağı ve İbranice yazıt : 'Zion'un Özgürlüğü'.Kudüs'te isyan eden Yahudilerin vurduğu otantik antik sikke, Romalılar tarafından İkinci Tapınağın yağmalanması ve yıkılmasıyla sonuçlandı.Zaferlerinden sonra Romalılar, Yahudi halkına karşı "Judaea Capta" olarak bilinen sikkelerdeki zaferi çeşitli varyantlarla kutladılar, en yaygın olanı askeri bir kupa altında yas tutan bir Yahudi kadındı.Yahudi sikkeleri üzerine birçok kitap yazan bir otorite ve yazar olan Meshorer, amforaların "Yahudi meseleleri üzerine Tapınakta yapılan şarabın kutsal libasyonlarını sembolize edebileceğini" yazıyor.İsyanın sikkelerinde tasvir edilen gemiler Roma amforalarının kopyaları değildir; Yahudilerdir ve Valerius Gratus'un sikkelerinde temsil edilen klasik Greko-Romen modellerinden farklı tarzdadırlar."Tarihsel olarak önemli ve önemli bir tarih parçası, özellikle Yahudi mirasına ait olanlar için.Resimde tam öğeyi, Özgünlük ve Orijinallik Ömür boyu Garanti Belgesi ile verilen teklif ediyorsun.(Çoğulu : amphora veya amfora) amfora gövdesi daha dar iki kulplu, uzun boyunlu kap (örneğin, metal gibi malzemelerin numuneleri zaman zaman ortaya) şeklinde, genellikle seramik vazo türüdür.Amfora kelimesi Latince'dir, amphi'yi birleştiren bileşik bir kelime olan amphiphoreus'un kısaltması olan Yunanca amforeus'tan () türetilmiştir.

Beyan Edilen Teknik Özellikler

Ürün İlaveleri